ประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2561

              วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาโครงการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย