สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมงาน วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561

             วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมงานวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราชประจำปี 2561 และร่วมวางพวงมาลาเพื่อถวายราชสักการะแด่พระองค์ท่าน ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน