กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

            วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยพนักงานราชการ และลูกจ้างสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมเข้าแถวเคารพธงชาติกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย