สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย” ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

             วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุม “เว้าจาพาข้าวงาย”ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 เพื่อพบปะพูดคุย และเสนอข้อราชการร่วมกับส่วนราชการ/หน่วยงาน สมาคม ชมรม มูลนิธิต่างๆ ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย  ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน