สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City”

                 วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 น. นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสาวผึ้งพร  ทองชมภู นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการนวัตกรรม การพัฒนา เมืองอัจฉริยะ Smart City “Loei Smart City” เพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก ณ ห้องประชุม   ศรีสองรัก ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 5 ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายโสภณ สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน