สถิติจังหวัดเลย..ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

                 วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 10.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 ภายใต้กิจกรรมสัปดาห์จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ณ วัดป่าถ้ำแกลบ บ้านท่าวังแคน หมู่ 9 ตำบลศรีสองรัก อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลยโดยมี นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน