สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

          วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน