สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเพิ่มทักษะการซื้อ - ขายสินค้าผ่านดิจิทัล จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย” รุ่น 1

              วันที่ 6 สิงหาคม 2561 สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเพิ่มทักษะการซื้อ - ขายสินค้าผ่านดิจิทัล จากโครงข่ายเน็ตประชารัฐจังหวัดเลย“ รุ่น 1 ตามโครงการ 1 กิจกรรม 1 จังหวัด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 สิงหาคม 2561 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักงานสถิติจังหวัดเลย สำนักงาน กศน.จังหวัดเลย และดีแท็คเน็ตอาสา ณ ห้องประชุมใบคำ 1 โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายบรรพต ยาฟอง นายอำเภอ เมืองเลย เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมดังกล่าว