สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

         วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เวลา 16.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย จัดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความจงรักภักดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมจัดกิจกรรม 3 หน่วยงาน ได้แก่ สำนักงานสถิติจังหวัดเลย สำนักงานธนารักษ์พื้นที่เลย และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย โดยร่วมกันทำความสะอาดลานวัด ล้างห้องน้ำภายในวัด และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์ ณ วัดชลธาราราม (วัดท่าแพ) ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย