สำนักงานสถิติจังหวัดเลย..ร่วมเป็นเจ้าภาพสวด พระอภิธรรมพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร)

            วันที่ 3 กันยายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 เวลา 17.30 น. นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย และบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) เป็นตัวแทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงปู่ท่อน ญาณธโร) ครั้งที่ 2 พร้อมทั้งทำโรงทานแจกอาหารและขนมให้กับผู้ที่มาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล สวดพระอภิธรรมฯ ณ ศาลาเจดีย์ศรีวิสุทธิโสภณ วัดศรีอภัยวัน ตำบลนาอ้อ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย