สำนักงานสถิติจังหวัดเลย.. ร่วมต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ตรวจราชการด้านดิจิทัล ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ จ.เลย

             วันที่ 16 กันยายน 2561 เวลา 16.00 น. พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในกำกับด้านดิจิทัล ณ จุดติดตั้งเน็ตประชารัฐ และการขยายผลการนำไปใช้ประโยชน์โครงการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ ศูนย์ดำรงธรรม หมู่ 2 บ้านห้วยลวงไซ ต.น้ำหมาน อ.เมืองเลย จ.เลย โดยมี น.อ.สมศักดิ์ ขาวสุวรรณ รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำปกครองท้องถิ่น กำนันผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรชาวบ้านห้วยลวงไซ ร่วมให้การต้อนรับ และรายงานการใช้ประโยชน์เน็ตประชารัฐให้แก่รองนายกรัฐมนตรีรับทราบ