สถิติจังหวัดเลย..ร่วมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง 1 ตุลาคม 2561

          วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวภูกระดึง ณ ลานเอนกประสงค์ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวศรีฐาน(เชิงเขา) อุทยานแห่งชาติภูกระดึง ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน