สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561

            วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ร่วมเดินทางขึ้นภูกระดึง และพักค้างแรมบนยอดภูกระดึง เพื่อร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 9/2561 ประจำเดือนกันยายน 2561 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2561 ซึ่งเป็นการประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ สัญจรครั้งแรก ณ ที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูกระดึง (ลานวังกวาง) ตำบลศรีฐาน อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน