สถิติจังหวัดเลย..ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ปีที่ 56

          วันที่ 4 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีมอบเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2561 และกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ปีที่ 56 ซึ่งจัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย เพื่อน้อมรำลึกถึงคุณูปการในการก่อเกิดกรมพัฒนาชุมชนและกระตุ้นให้ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรของกรมฯ มีความรักความภาคภูมิใจในองค์กร มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ณ วัดโพนงาม บ้านติดต่อ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน