ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติพนักงานขับรถยนต์

 

          ประกาศสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เรื่อง เลื่อนการสอบสัมภาษณ์และสอบปฏิบัติพนักงานขับรถยนต์