สำนักงานสถิติจังหวัดเลย...ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

           วันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีข้าราชการ เอกชน และประชาชนจิตอาสา ร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ต.กุดป่อง อ.เมืองเลย จ.เลย

        โอกาสนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ได้มอบหมายให้นางจิราพร เทียนพิทักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย