ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ประจำสำนักงานสถิติจังหวัดเลย