กิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่

นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์  สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมทำบุญ "เข้าวัดวันพระใหญ่  จังหวัดเลย" วันพุธที่ 24 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ณ วัดป่าภูเหล็กวนาราม (ธ) บ้านโพนสะอาด ตำบลชัยพฤกษ์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน