สถิติจังหวัดเลย..ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดฯ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561

    วันที่ 30 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ฯลฯ ครั้งที่ 10/2561 ประจำเดือนตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีสองรัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน