ประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยขอประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจฯ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561