กิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562

สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นำโดยนางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่่อนที่ให้กับประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 2/2562 ณ โรงเรียนบ้านปวนพุ ต.ปวนพุ อ.หนองหิน จ.เลย โดยมีนาบชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม  ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน