พิธีเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17.00 นง นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวตามโครงการ OTOP นวัตวิถี ณ ศูนย์วัฒนธรรมไทดำ บ้านนาป่าหนาด หมู่ที่ 4 ตำบลเขาแก้ว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยมีนายชนาส  ชัชวาลย์วงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน