พิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561

วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน  2561 เวลา 07.00 น. สำนักงานสถิติจังหวัดเลย นำโดย นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2561 ณ หอประชุมยอดภู วิทยาลัยอาชีวศึกษาเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน