กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00 น.นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยมอบหมายให้ นางนิรภา  เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย