พิธีเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว 8 เส้นทาง

นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์  สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการหมู่บ้าน OTOP (OTOP VILLAGE) 8 เส้นทาง ณ แก่งโตน บ้านปากห้วยหมู่่ 7 ตำบลหนองผือ อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย และ บ้านอาฮีหมู่ที่ 1 ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี นายชนาส  ชัชวาลย์วงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดฯทั้ง 2 กิจกรรม