ประชุมประจำเดือน พฤสจิกายน 2561

วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย