โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2561

สำนักงานสถิติจังหวัดเลยขอประชาสัมพันธ์โครงการสำรวจข้อมูลประจำเดือน ธันวาคม 2561