กิจกรรมวันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดเลย

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม 2561 เวลา 07.30 นายโสภณ  สุวรรณรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม วันต่อต้านคอรัปชั่นสากลประเทศไทย จังหวัดเลย ในโอกาศนี้ นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย