งานแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม 2561 เวลา 08.30 น.นายชัยวัฒน์  ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย ร่วมแถลงข่าว การจัดงาน เทศกาลศิลปะ สายหมอก และดอกไม้เมืองเลย ณ สวนสาธารณเฉลิมพระเกียรติ(กุดป่อง)เทศบาลเมืองเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย ในการนี้ นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย