โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้มเคลื่อนที่ ครั้งที่ 3/2562

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 08.00 น.นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรม โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม เคลื่อนที่ให้ประชาชนจังหวัดเลย ครั้งที่ 3/2562 ณ โรงเรียนบ้านนาน้อย ต.ศรีฐาน อ.ภูกระดึง จังหวัดเลย