กิจกรรมเข้าวัดวันพระใหญ่ จังหวัดเลย

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 เวลา 06.30 น. นายพรชัย  ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลยเป็นประธานในกิจกรรม เข้าวัดวันพระใหญ่ จังหวัดเลย ณ วัดโพธิ์ศรีสมโพธิ์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โอกาศนี้ นางวิลาวรรณ์  แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลยพร้อมด้วยข้าราชการเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย