ประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561

          วันพฤหัสบดีที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2561 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาโครงการต่าง ๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ศาลากลางจังหวัดเลย ชั้น 4 อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย