กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

         วันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย