สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

               วันจันทร์ที่ 21 มกราคม 2562 เวลา 8.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย