สำนักงานสถิติจังหวัดเลยประชุมประจำเดือนมกราคม2562เพื่อติดตามความก้าวหน้าและแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ

               วันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมประชุมประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อติดตามความก้าวหน้า และแก้ไขปัญหาโครงการต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย