สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย

               วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในหัวข้อ สยามแผ่นดินแห่งบุญญาธิการ พระราชประวัติ บุญญาธิการ พระอัจฉริยะภาพ พระราชกรณียกิจ ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10  จัดโดย สำนักงาน กศน. จังหวัดเลย ณ โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธ๊ฯ