สำนักงานสถิติจังหวัดเลยเข้าร่วมกิจกรรมนิทรรศการเป็นประธานอาเซียนของไทยปี2562

               วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการเป็นประธานอาเซียนของประเทศไทย ปี 2562 ณ ห้องโถง ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 

               โอกาสนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย