สำนักงานสถิติจังหวัดเลยร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

               วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้นางนิรภา เวียงนนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสัมมนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร "พลเมืองคุณภาพ เลือกตั้งคุณภาพได้คนเก่งคนดี มาพัฒนาประเทศ" จัดโดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเลย กรมประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรมฟอร์ล่าฮิลล์รีสอร์ท โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน