สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีเปิดงาน โครงการ OTOP To The Tourist And Festival บุญซำฮะประจำปี 2562

    วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ OTOP To The Tourist And Festival บุญซำฮะ ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเลย ในระหว่างวันที่ 14-16 มิถุนายน 2562 ณ ตลาดท่ารถ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

   ในการนี้ นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดด้วย