สถิติจังหวัดเลย ร่วมรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562

      วันที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 17.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมรำบวงสรวงศาลพระหลักเมืองและรำประเพณีบุญซำฮะ ประจำปี 2562 ณ บริเวณวงเวียนน้ำพุจังหวัดเลย โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมะหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และเพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของจังหวัดเลย ซึ่งในปีมีนางรำร่วมรำบวงสรวงจำนวนทั้งสิ้น 21,110 คน โดย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน