กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ

วันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 8.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยพนักงานราชการสำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย