สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมเสวนา "เปิดห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 7" ในหัวข้อ "สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ"

        

               วันศุกร์ที่ 21 มิถุนายน 2562 เวลา 08.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมกิจกรรมเสวนา "เปิดห้องปฏิบัติการกับเซ็นทรัลแล็บไทย ครั้งที่ 7"  ในหัวข้อ "สร้างมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ" จัดโดย สำนักงานเกษตรจังหวัดเลย ณ ห้องประชุม โรงแรมใบบุญแกรนด์ ตำบลนาอาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมี นายชนาส ชัชวาลวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน