สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา

         

          วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 16.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระกุศล และถวายพระพรแด่สมเด็จพระอริยวงศาคญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 92 พรรษา จัดโดย สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเลย ณ วัดศรีบุญเรือง ตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยมี นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน