สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (วันโฮม) งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562

 

          วันศุกร์ที่ 5 กรกฏาคม 2562 เวลา 6.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (วันโฮม) งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562 ณ วัดโพนชัย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย