สถิติจังหวัดเลย เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562

          วันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562 และร่วมชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง ชมการประกวดกิจกรรมต่างๆ  ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย ตำบลด่านซ้าย อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน