สถิติจังหวัดเลย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมมหกรรมหน้ากากนานาชาติ (สัญจร) ภายใต้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี พ.ศ. 2562 และชมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ (สัญจร)

          วันจันทร์ที่ 8 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย มอบหมายให้ข้าราชการ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานกิจกรรมมหกรรมหน้ากากนานาชาติ (สัญจร) ภายใต้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน ประจำปี พ.ศ. 2562 และชมการแสดงมหกรรมหน้ากากนานาชาติ (สัญจร) จัดโดย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเลย ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายพรชัย ถมกระจ่าง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน