สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง

 

            วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา หน่วยพระราชทาน และประชาชน “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” จิตอาสาพัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ณ ชุมชนบ้านติ้ว ตำบลกุดป่อง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน