สถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา

          วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย นำข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดเลย ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชา ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม เป็นประธานในพิธี