สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562​

         

               วันที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมกิจกรรมโครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าแขวงทางหลวงเลยที่ 1 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562