สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานแถลงข่าว "ปั่นไปเลย" สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเลย และชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดเลย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจน ในกิจกรรม “ปั่นไปเลย”

       

                 วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 นางวิลาวรรณ์ แสนจันทร์ สถิติจังหวัดเลย ร่วมงานแถลงข่าว "ปั่นไปเลย" สมาคมนิสิตเก่าหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ จังหวัดเลย และชมรมนิสิตเก่าจุฬาฯ จังหวัดเลย เชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมแบ่งปันน้ำใจให้เด็ก ๆ ที่มีฐานะยากจน ในกิจกรรม “ปั่นไปเลย” ณ โรงเรียนบ้านน้ำภูสพป.เลย เขต 1 โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย เป็นประธาน